کلیدواژه‌ها = محتوای نسبی آب
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اثر پرایمینگ و تنش شوری بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 83-93

حشمت امیدی؛ سمیرا عیپور؛ زهرا مرادیان؛ خدیجه احمدی؛ رحیم بازمکانی


2. اثر تنش خشکی آخر فصل بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بوته‌های تنش دیده پنج ژنوتیپ گندم دوروم

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 22-34

هادی درزی رامندی؛ خدیجه احمدی؛ محمدحسین فتوکیان