کلیدواژه‌ها = ازتوباکتر
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر پیش تیمار بذر با باکترهای محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه دارویی ریحان تحت تنش شوری

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 38-50

مهدی عقیقی شاهوردی؛ بهنام ممیوند؛ حجت عطایی سماق