کلیدواژه‌ها = عصاره
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر آللوپاتیک عصاره آبی بذر برخی گیاهان دارویی زیره و رازیانه

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 77-87

نسرین سادات عیسی‌نژاد؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده