کلیدواژه‌ها = هیدروپرایمینگ
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر پرایمینگ بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش شوری

دوره 7، شماره 22، بهار 1396، صفحه 32-40

علی بابایی قاقلستانی؛ معصومه اسدی گاکیه؛ فاطمه پور پیله ور؛ نسرین حاتمی قره قوینی


2. پرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه‌زنی گیاه مرزه (Satureja hortensis) تحت شرایط تنش خشکی و شوری

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 35-44

بیژن سعادتیان؛ گودرز احمدوند؛ فاطمه سلیمانی