کلیدواژه‌ها = شاخص قدرت گیاهچه
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذور 15 ژنوتیپ پایه مادری گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 7، شماره 22، بهار 1396، صفحه 41-53

طیبه سنجری مزاج؛ مجید امینی‌دهقی؛ خدیجه احمدی؛ هادی درزی رامندی


3. بررسی دگرآسیبی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) روی شاخص‌های جوانه‌زنی بذور زیره ‌سبز، زنیان و رازیانه

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 52-65

فاطمه آگاه؛ مژده خیاط مقدم؛ رضا صدرآبادی حقیقی