کلیدواژه‌ها = آسکوربیک اسید
تعداد مقالات: 1
1. اثر آسکوربیک اسید بر شاخص‌های جوانه‌زنی و تغییرات بیوشیمیایی بذر سورگوم تحت شرایط تنش شوری

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 43-51

محمدصادق آزادی؛ احسان یونسی؛ سیدعلی طباطبایی؛ امید انصاری