کلیدواژه‌ها = مولفه‌های جوانه‌زنی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر پرایمینگ بذر بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی و رشد رویشی ریحان (Ocimum basilicum L.) در تنش خشکی

دوره 9، شماره 33، زمستان 1398، صفحه 20-30

محمدهاشم برادران؛ لیلا رضائی؛ سعید بختیاری


3. پرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه‌زنی گیاه مرزه (Satureja hortensis) تحت شرایط تنش خشکی و شوری

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 35-44

بیژن سعادتیان؛ گودرز احمدوند؛ فاطمه سلیمانی