کلیدواژه‌ها = هورمون‌های گیاهی
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه ارقام تحت تنش مس (Triticum aestivum) مختلف گندم

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 1-15

محبوبه بصیری؛ محسن موسوی نیک؛ آسیه سیاهمرگویی؛ مریم زارع