کلیدواژه‌ها = جیبرلیک اسید
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی اثر پرایمینگ و تنش شوری بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 83-93

حشمت امیدی؛ سمیرا عیپور؛ زهرا مرادیان؛ خدیجه احمدی؛ رحیم بازمکانی


2. تاثیر تیمار سرمایی و شیمیایی بر شکست خواب بذر پنیرباد (Withania somnifera)

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 47-59

ابراهیم گنجی مقدم؛ ایسن قهرمانی؛ مریم تاتاری؛ سوسن خسروبار


3. اثر تسریع کننده‌ها بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر سرخارگل تحت تنش شوری

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 1-8

آرزو پراور؛ حشمت امیدی؛ نسرین سادات عیسی نژاد


4. بررسی اثر جیبرلیک اسید و آبسیزیک اسید بر شاخص های جوانه زنی در شرایط تنش شوری (Securigera securidaca L) گیاه دارویی عدس الملک

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 21-33

حجت عطایی سماق؛ حشمت امیدی؛ مهدی عقیقی شاهوردی؛ مهدی محبعلی