کلیدواژه‌ها = شاخص تحمل
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی تحمل به تنش آبی ارقام و لاین‌های سورگوم بر اساس شاخص های جوانه‌زنی

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 1-10

افشین زمانی؛ یحیی امام؛ احسان شاکری