کلیدواژه‌ها = شاخص بنیه گیاهچه
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی اثر فلزات سنگین بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر گیاه کتان (Linum usitatissimum)

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 1-10

فرشته آزادبخت؛ عبدالمجید سهیل‌نژاد؛ زهرا مرادیان؛ خدیجه احمدی؛ رحیم بازمکانی؛ طاهره کریمی؛ سمیرا علیپور


3. اثر تنش خشکی آخر فصل بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بوته‌های تنش دیده پنج ژنوتیپ گندم دوروم

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 22-34

هادی درزی رامندی؛ خدیجه احمدی؛ محمدحسین فتوکیان