کلیدواژه‌ها = اکولوژی جوانه‌زنی
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر خزه Tortella tortuosa (Hedw.) Limprبر جوانه‌زنی پنج گونه گندمی غالب مراتع پارک ملی گلستان

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 10-20

نگار احمدیان؛ مهدی عابدی؛ محمد سهرابی