کلیدواژه‌ها = شاخص بنیه‌بذر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سالیسیلیک اسید بر پارامترهای جوانه‌زنی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) تحت تنش شوری

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 48-55

علی بابایی قاقلستانی؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ رویا راثی زاده؛ مهدی نوکانی