موضوعات = تکنولوژی بذر
تعداد مقالات: 84
1. ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی، پارمترهای رشد و محتوای پرولین گیاه کنجد تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1396

زهرا مرادیان


2. مطالعه اثر پیش تیمار بذر بر خصوصیات جوانه زنی سه گونه جنس گون (Astaragalus

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1396

رضا دهقانی بیدگلی؛ آزاده بخشنده فرج پور؛ سیدعلی حسینی تفرشی


3. ارزیابی تأثیر برخی تیمارهای پرایمینگ و مدت زمان بر ویژگی‌های جوانه‌زنی زیره سبز (Cuminum cyminum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398

شکوفه غلامی؛ مجید امینی دهقی؛ خدیجه احمدی


4. ارزیابی تحمل جو به عنصر مس در مرحله جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در حضور قارچ تریکودرما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398

مهدیه مظاهر؛ سعید خماری؛ احمد جوادی؛ مهدی داوری


5. بررسی اثر تاریخ کاشت و نسبت اختلاط ذرت و سویا بر عملکرد دانه و کیفیت بذر در شرایط محیطی اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

عبدالجلیل اسلامی زاده؛ علی کاشانی؛ سید عطاالله سیادت؛ عادل مدحج؛ شهرام لک


6. اثر تنش‌های خشکی، شوری و تیمار اسیدآبسیزیک بر خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.)

دوره 9، شماره 31، شهریور 1398، صفحه 30-40

علی صالحی ساردویی؛ هاجر معتمدی شارک؛ خدایار همتی


10. ارزیابی اثر پرایمینگ و تنش شوری بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 8، شماره 28، آذر 1397، صفحه 83-93

حشمت امیدی؛ سمیرا عیپور؛ زهرا مرادیان؛ خدیجه احمدی؛ رحیم بازمکانی


12. پاسخ گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa) به تنش‌های اسمزی و شوری در مرحلة جوانه‌زنی و رشد گیاهچه

دوره 8، شماره 26، خرداد 1397، صفحه 28-39

مهسا اقحوانی شجری؛ حمیدرضا فلاحی؛ مرتضی رمضانی زنوک


13. بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر سویا

دوره 8، شماره 26، خرداد 1397، صفحه 39-47

فاطمه بهرامی؛ ناصر لطیفی؛ علیرضا طبسی


14. تاثیر تیمار سرمایی و شیمیایی بر شکست خواب بذر پنیرباد (Withania somnifera)

دوره 8، شماره 26، خرداد 1397، صفحه 47-59

ابراهیم گنجی مقدم؛ ایسن قهرمانی؛ مریم تاتاری؛ سوسن خسروبار


15. تأثیر نانوذرات نقره بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر گونه (Taverniera cuneifolia) تحت تنش شوری

دوره 8، شماره 26، خرداد 1397، صفحه 69-78

مهدی خیریان پور؛ قاسم دیانتی تیلکی؛ فاطمه الوانی


17. اثر تنش خشکی آخر فصل بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بوته‌های تنش دیده پنج ژنوتیپ گندم دوروم

دوره 7، شماره 25، دی 1396، صفحه 22-34

هادی درزی رامندی؛ خدیجه احمدی؛ محمدحسین فتوکیان


19. تاثیر برخی تیمارهای پرایمینگ بر جوانه زنی پنیرباد (Withania coagulans)

دوره 7، شماره 23، شهریور 1396، صفحه 50-61

کیانوش توانا؛ زهرا موحدی؛ مجید رستمی


20. ارزیابی تأثیر پیش تیمار با ایندول استیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی تحت تنش شوری (Lepidium sativum) گیاه شاهی

دوره 6، شماره 18، اردیبهشت 1395، صفحه 1-10

سمیرا علیپور گراوند؛ حشمت امیدی؛ خدیجه احمدی


21. تأثیر خراش‌دهی مکانیکی بر شکستن خواب و بهبود جوانه‌زنی بذر دوازده گونه گیاه دارویی

دوره 6، شماره 18، اردیبهشت 1395، صفحه 11-18

حمید شریفی؛ محمد خواجه حسینی؛ محمد حسن راشدمحصل


22. نقش اسمو‌پرایمینگ بر جوانه‌زنی گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط عصاره آللوپاتیک علف ‌هرز دم روباهی (Setaria viridis L.)

دوره 6، شماره 18، اردیبهشت 1395، صفحه 19-26

علی بابایی قاقلستانی؛ معصومه اسدی گاکیه؛ نوشین فلاحی؛ نسرین حاتمی قره قوینی


23. تاثیر تنش شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در کلزا

دوره 6، شماره 18، اردیبهشت 1395، صفحه 27-38

پیمان شریفی


24. تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه ارقام تحت تنش مس (Triticum aestivum) مختلف گندم

دوره 5، شماره 16، آذر 1394، صفحه 1-15

محبوبه بصیری؛ محسن موسوی نیک؛ آسیه سیاهمرگویی؛ مریم زارع


25. تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گوجه فرنگی

دوره 5، شماره 16، آذر 1394، صفحه 16-27

محمد نوروزی گیوی؛ بهروز اسماعیل پور؛ مهدی محب الدینی؛ سرور خرم دل؛ سعید خماری