موضوعات = تکنولوژی بذر
تعداد مقالات: 84
1. بررسی اثر تاریخ کاشت و نسبت اختلاط ذرت و سویا بر عملکرد دانه و کیفیت بذر در شرایط محیطی اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1399

عبدالجلیل اسلامی زاده؛ علی کاشانی؛ سید عطاالله سیادت؛ عادل مدحج؛ شهرام لک


2. مطالعه اثر پیش تیمار بذر بر خصوصیات جوانه زنی سه گونه جنس گون (Astaragalus

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1396

رضا دهقانی بیدگلی؛ آزاده بخشنده فرج پور؛ سیدعلی حسینی تفرشی


3. ارزیابی تحمل جو به عنصر مس در مرحله جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه در حضور قارچ تریکودرما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398

مهدیه مظاهر؛ سعید خماری؛ احمد جوادی؛ مهدی داوری


4. ارزیابی تأثیر برخی تیمارهای پرایمینگ و مدت زمان بر ویژگی‌های جوانه‌زنی زیره سبز (Cuminum cyminum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398

شکوفه غلامی؛ مجید امینی دهقی؛ خدیجه احمدی


5. ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی، پارمترهای رشد و محتوای پرولین گیاه کنجد تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1396

زهرا مرادیان


6. اثر تنش‌های خشکی، شوری و تیمار اسیدآبسیزیک بر خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.)

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 30-40

علی صالحی ساردویی؛ هاجر معتمدی شارک؛ خدایار همتی


8. ارزیابی اثر پرایمینگ و تنش شوری بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی گیاه کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 83-93

حشمت امیدی؛ سمیرا عیپور؛ زهرا مرادیان؛ خدیجه احمدی؛ رحیم بازمکانی


11. پاسخ گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa) به تنش‌های اسمزی و شوری در مرحلة جوانه‌زنی و رشد گیاهچه

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 28-39

مهسا اقحوانی شجری؛ حمیدرضا فلاحی؛ مرتضی رمضانی زنوک


12. تاثیر تیمار سرمایی و شیمیایی بر شکست خواب بذر پنیرباد (Withania somnifera)

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 47-59

ابراهیم گنجی مقدم؛ ایسن قهرمانی؛ مریم تاتاری؛ سوسن خسروبار


13. تأثیر نانوذرات نقره بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر گونه (Taverniera cuneifolia) تحت تنش شوری

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 69-78

مهدی خیریان پور؛ قاسم دیانتی تیلکی؛ فاطمه الوانی


14. بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر سویا

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 39-47

فاطمه بهرامی؛ ناصر لطیفی؛ علیرضا طبسی


17. اثر تنش خشکی آخر فصل بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بوته‌های تنش دیده پنج ژنوتیپ گندم دوروم

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 22-34

هادی درزی رامندی؛ خدیجه احمدی؛ محمدحسین فتوکیان


19. تاثیر برخی تیمارهای پرایمینگ بر جوانه زنی پنیرباد (Withania coagulans)

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 50-61

کیانوش توانا؛ زهرا موحدی؛ مجید رستمی


21. تأثیر خراش‌دهی مکانیکی بر شکستن خواب و بهبود جوانه‌زنی بذر دوازده گونه گیاه دارویی

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 11-18

حمید شریفی؛ محمد خواجه حسینی؛ محمد حسن راشدمحصل


22. ارزیابی تأثیر پیش تیمار با ایندول استیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی تحت تنش شوری (Lepidium sativum) گیاه شاهی

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 1-10

سمیرا علیپور گراوند؛ حشمت امیدی؛ خدیجه احمدی


23. نقش اسمو‌پرایمینگ بر جوانه‌زنی گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط عصاره آللوپاتیک علف ‌هرز دم روباهی (Setaria viridis L.)

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 19-26

علی بابایی قاقلستانی؛ معصومه اسدی گاکیه؛ نوشین فلاحی؛ نسرین حاتمی قره قوینی


24. بررسی اثر پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی گندم (Triticum aestivum L) رقم آذر2

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 77-85

علی بابایی قاقلستانی؛ نوشین فلاحی؛ معصومه اسدی گاکیه؛ نسرین حاتمی قره قوینی