موضوعات = تنش های محیطی
تعداد مقالات: 14
3. بررسی صفات جوانه‌زنی بذر‌های دو گونه Agropyron desertroum وAgropyron pectiniform با پیش‌تیمار اسید آسکوربیک، تحت تنش خشکی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1396، صفحه 71-87

هادی کرمی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ امید اسماعیا زاده


5. بررسی روش‌های مختلف شکستن خواب بذر شاهتره (Fumaria parviflora Lam.)

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 30-40

مریم فرخی؛ سید محسن نبوی کلات؛ راحله رهباریان


8. تأثیر آللوپاتیک عصاره کاکوتی ( Ziziphora clinopodioides Lam) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 68-77

قربانعلی رسام؛ بنیامین ترابی؛ فاطمه گروسی؛ عاطفه بدری


10. تاثیر شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت و غلظت مالون‌دی‌آلدئید در دو رقم بذر گندم نان

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 24-34

مریم گودرزیان قهفرخی؛ بابک درویشی؛ الهه قاسمی


11. تأثیر سالیسیلیک اسید در واکنش بذرهای زوال‌یافته گندم به تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 35-52

محبوبه بصیری1؛ محسن موسوی‌نیک؛ آسیه سیاهمرگوئی؛ مریم زارع


13. تعیین رطوبت بذر برخی از گیاهان زراعی بدون آسیاب کردن

دوره 4، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 45-50

علیرضا نه ‏بندانی؛ ریحانه ربانی محمدیه؛ سیده مرضیه حسینی؛ فاطمه خیرآبادی؛ فرشید قادری‏ فر