تعداد مقالات: 218
2. تاثیر بیوپرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی دو نوع چمن

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 1-12

مجتبی جعفری نیا؛ محمدرضا هادی


4. تاثیر نوع محلول پیش تیمار، زمان خیساندن و شوری بر شاخص‌های مختلف جوانه‌زنی گندم

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 1-13

رقیه شاکری عموقین؛ احمد توبه؛ شهزاد جماعتی ثمرین


5. تأثیر باکتری‌های افزاینده رشد بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی بذر گندم (رقم مروارید) تحت آلودگی به نیترات مس

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 1-9

الهه تشکری فرد؛ فاطمه تقوی قاسمخیلی؛ همت اله پیردشتی


6. بررسی جوانه زنی دو رقم گندم در شرایط تنش شوری

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 1-7

نوراله تازیکه؛ محمدرضا داداشی؛ محمدجواد جعفری


7. بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر Allium kuhsorkhense بومی خراسان

دوره 5، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 1-10

امیر حسن حسینی؛ علی تهرانی فر؛ لیلا سمیعی؛ محمود شور؛ فرشید معماریانی


8. تاثیرکلرید کلسیم در شرایط شور بر شاخص‌های جوانه‌زنی ذرت (Zea mays L.)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 1-12

سیدجلال غضنفری؛ قدیر طاهری؛ سعید بختیاری


9. اثر محلول‌پاشی کودهای حاوی عناصر غذایی و محرک‌های رشد بر مؤلفه‌های جوانه‌زنی برنج

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 1-12

قاسم کرد فیروزجایی؛ حسن حبیبی؛ صاحب سودایی مشایی؛ محمد حسین فتوکیان


10. تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات جوانهزنی و رشد گیاهچه ارقام تحت تنش مس (Triticum aestivum) مختلف گندم

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 1-15

محبوبه بصیری؛ محسن موسوی نیک؛ آسیه سیاهمرگویی؛ مریم زارع


11. ارزیابی تاثیر پرایمینگ بذر بر خصوصیات سرعت جوانه زنی واریته های جدید پنبه در سطوح مختلف تنش خشکی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 1-8

اندیشه ترابی دشتی؛ الیاس سلطانی؛ فرزاد پاک نژاد


13. ارزیابی تحمل به تنش آبی ارقام و لاین‌های سورگوم بر اساس شاخص های جوانه‌زنی

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 1-10

افشین زمانی؛ یحیی امام؛ احسان شاکری


15. اثر تسریع کننده‌ها بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر سرخارگل تحت تنش شوری

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 1-8

آرزو پراور؛ حشمت امیدی؛ نسرین سادات عیسی نژاد


18. بررسی روش های مختلف شکست خواب بذر شاهتره (‏Fumaria parviflora Lam‏)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1396

سید محسن نبوی کلات؛ مریم فرخی؛ راحله رهباریان


19. ارزیابی ویژگی‌های جوانه‌زنی، رشد و میزان پرولین گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری

دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 1-8

زهرا مرادیان؛ فرشته آزادبخت؛ خدیجه احمدی؛ رحیم بازمکانی


22. ارزیابی اثر فلزات سنگین بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر گیاه کتان (Linum usitatissimum)

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 1-10

فرشته آزادبخت؛ عبدالمجید سهیل‌نژاد؛ زهرا مرادیان؛ خدیجه احمدی؛ رحیم بازمکانی؛ طاهره کریمی؛ سمیرا علیپور


23. بررسی روش‌های مؤثر در شکست خواب بذر گیاه دارویی کهورک (Prosopis fracta)

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 1-11

طاهره کریمی جلیله وندی


24. ارزیابی اثر تنش شوری طبیعی بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاهان دارویی همیشه ‌بهار، سس و بزرک

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 1-6

خدیجه احمدی؛ طاهره کریمی جلیله وندی؛ عاطفه شجاعیان