تعداد مقالات: 209
26. اثر پرایمینگ بر کاهش اثرات بقایای علف‌کش اپیروس در چغندرقند

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 1-12

محمد جوکار؛ محمد آرمین؛ متین جامی معینی


28. تاثیر روش‌های متفاوت پیش تیمار بذر بر جوانه‌زنی، رشد و استقرار گیاهچه سویا

دوره 4، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 10-17

نبی خلیلی اقدم؛ تورج میرمحمودی


29. بررسی نقش اسید سالیسیلیک در بهبود جوانه‌زنی و استقرار گیاهچه گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.)

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 13-23

لیلا قلی زاده؛ قاسم پرمون؛ اسفندیار شکرپور؛ هدیه مصنعی؛ سارا صنایعی


30. تعیین ضرایب قابلیت حیات بذر جو تحت شرایط مختلف انبارداری

دوره 4، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 13-20

سیدعلی طباطبایی


31. اثر کلرید سدیم بر جوانه‌زنی و رشد اولیه دانه رست‌های 60 رقم گندم

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 14-26

حمیدرضا قاسمی؛ اکبر مستاجران


32. اثر جیبرلین بر شاخص‌های جوانه‌زنی، پروتئین و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت بذر پیش تیمار شده کلزا تحت شرایط تنش خشکی

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 10-18

محمدصادق آزادی؛ احسان یونسی؛ سیدعلی طباطبایی؛ امید انصاری


33. مطالعه تأثیر پرایمینگ بذور بر روی شاخصهای مختلف جوانه زنی گندم در شرایط تنش شوری

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 8-19

رقیه شاکری عموقین؛ احمد توبه؛ شهزاد جماعتی ثمرین


34. بررسی تاثیر شدت سن زدگی بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 5، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 11-19

عابدین شیربندی؛ حمید رضا عیسوند؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ جهانشیر شاکرمی


35. اثر شوری و دما بر خصوصیات فیزیولوژیک جوانه‌زنی و رشد گیاهچه چای ترش (Hibiscus sabdariffa)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 13-20

علی راحمی کاریزکی؛ علی نخ‌زری مقدم؛ مهرنسا قره خانی


36. تاثیر غلظت‌های مختلف هومات پتاسیم و کادوستیم بر تولید غده‌چه سیب زمینی ارقام آگریا و ساوالان در شرایط گلخانه

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 11-22

شکور هنردوست؛ جلیل اجلی؛ علی فرامرزی؛ داود حسن پناه؛ شهرام عزیزی


37. تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گوجه فرنگی

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 16-27

محمد نوروزی گیوی؛ بهروز اسماعیل پور؛ مهدی محب الدینی؛ سرور خرم دل؛ سعید خماری


39. تأثیر خراش‌دهی مکانیکی بر شکستن خواب و بهبود جوانه‌زنی بذر دوازده گونه گیاه دارویی

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 11-18

حمید شریفی؛ محمد خواجه حسینی؛ محمد حسن راشدمحصل


40. تعیین دمای بهینه جوانه‌زنی گیاهان دارویی پروانش، همیشه بهار و ماریتیغال

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 11-23

اختیار آقازاده؛ قاسم پرمون؛ الهام صمدی کلخوران؛ زهرا جودی؛ بهروز اسماعیل‌پور


41. اثر آللوپاتیک عصاره تلخه (Acroptilon repens) بر سبز شدن بعضی گیاهان زراعی و هرز

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 13-21

محمد تقی آل ابراهیم؛ رسول فخاری؛ کلثوم شریفی


45. ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی، پارمترهای رشد و محتوای پرولین گیاه کنجد تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1396

زهرا مرادیان


46. اثر پیش تیمار بذر بر خصوصیات جوانه‌زنی سه گونه جنس گون (Astaragalus sp.)

دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 9-16

رضا دهقانی بیدگلی؛ آزاده بخشنده فرج پور؛ سیدعلی حسینی تفرش


49. تأثیر خزه Tortella tortuosa (Hedw.) Limprبر جوانه‌زنی پنج گونه گندمی غالب مراتع پارک ملی گلستان

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 10-20

نگار احمدیان؛ مهدی عابدی؛ محمد سهرابی


50. تأثیر عصاره آللوپاتیک چهار گیاه دارویی بر شاخص‌های جوانه‌زنی علف‌هرز تاتوره (Datura stramonium L.)

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 12-19

علی بابائی؛ رفعت حسنی نسب فرزانه؛ سیده آسیه خاتمی؛ محمد تقی آل ابراهیم