تعداد مقالات: 209
77. اثر سالیسیلیک اسید بر جوانه‌زنی و شاخص‌های فیزیولوژی در نخل زینتی تحت تنش شوری

دوره 8، شماره 28، پاییز 1397، صفحه 20-32

محمدرضا صالحی سلمی؛ سرور عیسی سلامی؛ بابک پاکدامن سردرود


79. اثر نیترات پتاسیم (KNo3) بر جوانه‌زنی و برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک ناخنک (Astragalus hamosus) در محیط کشت MS

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 23-33

آزاده بخشنده فرج‌پور؛ رضا دهقانی بیدگلی؛ سیدعلی حسینی تفرشی


80. ارزیابی تأثیر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول 6000 بر شاخص‌های جوانه‌زنی لاین‌های جو (Hordeum vulgare L.)

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 20-29

صفورا علی احمد؛ نفیسه مهدی نژاد؛ براتعلی فاخری؛ هژیر بهشتی زاده


81. اثر پیش‌تیمار با نانوکلات آهن و پتاسیم بر جوانه‌زنی و رشد سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت تنش شوری

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 23-34

مهیا عسکری؛ حسن نورافکن؛ لیلا حجتی؛ پرستو نعمتی راد


82. بررسی اثرات مستقیم زوال بر روی رشد سویا با استفاده از تجزیه کوواریانس و تعیین عمق بهینه کشت

دوره 4، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 27-39

فیروز صلاحی؛ سید مجید عالیمقام؛ سراله گالشی


83. تأثیر سالیسیلیک اسید در واکنش بذرهای زوال‌یافته گندم به تنش شوری در مرحله جوانه‌زنی

دوره 5، شماره 14، بهار 1394، صفحه 35-52

محبوبه بصیری1؛ محسن موسوی‌نیک؛ آسیه سیاهمرگوئی؛ مریم زارع


84. تاثیر کاربرد بنتونیت بر خصوصیات جوانه‌زنی بذور کاهو تحت شرایط تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن گلایکول

دوره 4، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 28-37

اکرم ولی‌زاده قلعه‌بیگ؛ سیدحسین نعمتی؛ علی تهرانی‌فر؛ حجت امامی


85. تأثیر پیش تیمار بذر با باکترهای محرک رشد بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه دارویی ریحان تحت تنش شوری

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 38-50

مهدی عقیقی شاهوردی؛ بهنام ممیوند؛ حجت عطایی سماق


86. توصیف کمی اثر کاهش پتانسیل آب بر جوانه ‏زنی بذر کرچک (Ricinus communis L.)‏ با استفاده از مدل‏های هیدروتایم

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 29-39

ابوالفضل درخشان؛ حامد اکبری؛ بهنام کامکار؛ سیدعلی محمد مدرس ثانوی


87. مطالعه تأثیر اثر اندازه بذر بر رشد سه رقم سویا Glycine max L در گرگان.

دوره 3، شماره 9، زمستان 1392، صفحه 31-43

منصوره کمندلو؛ حسین عجم نوروزی؛ محمدرضا داداشی


88. پتانسیل دگرآسیبی اندام‌های مختلف زیره سبز بر جوانه‌زنی و رشد اولیه نخود

دوره 5، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 30-39

عزیز اله اردکانی؛ محمد آرمین؛ نوید برهانی


90. پرایمینگ بذر بر مولفه های جوانه‌زنی گیاه مرزه (Satureja hortensis) تحت شرایط تنش خشکی و شوری

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 35-44

بیژن سعادتیان؛ گودرز احمدوند؛ فاطمه سلیمانی


95. بررسی تأثیر سطوح سیلیکون بر جوانه‌زنی و رشد اولیه جو (Hordeum vulgare L.) تحت تنش شوری

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 32-42

هادی زارع خورمیزی؛ حمید سودایی زاده


96. تأثیر باکتری‌های محرک رشد و قارچ تریکودرما بر جوانه‌زنی بالنگو (Lallemantia royleana L)تحت تنش شوری

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 39-46

زهرا مرادیان؛ فرشته آزادبخت؛ حشمت امیدی؛ رحیم بازمکانی


97. تأثیر پرایمینگ بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش شوری

دوره 7، شماره 22، بهار 1396، صفحه 32-40

علی بابایی قاقلستانی؛ معصومه اسدی گاکیه؛ فاطمه پور پیله ور؛ نسرین حاتمی قره قوینی


98. بررسی روش‌های مختلف شکستن خواب بذر شاهتره (Fumaria parviflora Lam.)

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 30-40

مریم فرخی؛ سید محسن نبوی کلات؛ راحله رهباریان