تعداد مقالات: 209
101. بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر سویا

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 39-47

فاطمه بهرامی؛ ناصر لطیفی؛ علیرضا طبسی


104. تأثیر دماهای مختلف بر شاخص‌های جوانه‌زنی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum)

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 23-30

علی بابائی قاقلستانی؛ سیده آسیه خاتمی؛ رفعت حسنی نسب فرزانه؛ محمدتقی آل‌ابراهیم


105. ارزیابی تأثیر برخی تیمارهای پرایمینگ و مدت زمان بر ویژگی‌های جوانه‌زنی زیره سبز (Cuminum cyminum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398

شکوفه غلامی؛ مجید امینی دهقی؛ خدیجه احمدی


107. اثر تنش‌های خشکی، شوری و تیمار اسیدآبسیزیک بر خصوصیات جوانه‌زنی گیاه دارویی شاهدانه (Cannabis sativa L.)

دوره 9، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 30-40

علی صالحی ساردویی؛ هاجر معتمدی شارک؛ خدایار همتی


108. تأثیر جیبرلیک اسید بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه ژنوتیپ‌های مختلف سورگوم تحت تنش شوری

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 35-44

اخلاص امینی؛ علی اشرف مهرابی؛ یاسر علیزاده


109. تاثیر فلزات سنگین بر شاخص‌های جوانه‌زنی و قدرت بذر ذرت تحت شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 40-51

قاسم پرمون؛ علی عبادی؛ معصومه قهرمانی؛ سید امیر موسوی


111. اثر پیری تسریع شده بر شاخص‌های جوانه‌زنی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانتی در جنین هیبریدهای مختلف ذرت

دوره 4، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 38-44

مریم گودرزیان؛ الهه قاسمی؛ سیروس منصوری‌فر؛ محسن سعیدی؛ زینب حیدری


112. ارزیابی قدرت محموله‌های بذری گندم به وسیله آزمون تسریع پیری

دوره 4، شماره 13، زمستان 1393، صفحه 51-59

ریحانه ربانی محمدیه؛ فرشید قادری فر؛ حمید رضا صادقی پور


113. اثر تنش شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی و شاخص‌های رشدی پنج رقم سویا (Glycin max L)

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 40-51

گودرز باقری فرد؛ عبدالمجید رضایی؛ امین اله باقری فرد؛ شهرام محمدی؛ عباس باقری


114. اثر پیش‌تیمار سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی ماریتیغال (Silybum marianum L.) در شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 40-48

ابوالفضل معصومی زواریان؛ مجتبی یوسفی‌راد؛ محسن اصغری


115. اثر آسکوربیک اسید بر شاخص‌های جوانه‌زنی و تغییرات بیوشیمیایی بذر سورگوم تحت شرایط تنش شوری

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 43-51

محمدصادق آزادی؛ احسان یونسی؛ سیدعلی طباطبایی؛ امید انصاری


116. مطالعه اثر اندازه بذر بر مولفه‏های جوانه‌زنی نخود ایرانی (Cicer arientinum L.)

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 45-51

لادن خانقائی؛ محسن نبوی کلات؛ آمنه رئیسی


117. مطالعه تاثیر نانو اکسید روی بر بهبود جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کلزا تحت تنش شوری

دوره 5، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 54-64

هادی قمری؛ سعید خماری؛ محمد صدقی؛ هدیه مصنعی


120. تأثیر پیش‌تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های گیاهچه و قابلیت جوانه‌زنی بذرهای پیر شده شنبلیله (Trigonellafoenum-graecum)

دوره 6، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 45-54

سینا سیاوش‌مقدم؛ امیر رحیمی؛ سیدعلی نورحسینی؛ امید محمدی؛ ویدا قاسمی


123. تأثیر تنش خشکی بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذور 15 ژنوتیپ پایه مادری گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 7، شماره 22، بهار 1396، صفحه 41-53

طیبه سنجری مزاج؛ مجید امینی‌دهقی؛ خدیجه احمدی؛ هادی درزی رامندی


124. تعیین دماهای بحرانی جوانه زنی بذر کتان (Linum usitatissimum L) به‌روش رگرسیون غیر خطی

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 41-49

نبی خلیلی اقدم؛ تورج میرمحمودی؛ شهریار سعیدیان