تعداد مقالات: 209
151. اثر پیش تیمار بذر با آب و اشعه فرابنفش بر برخی از خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه نخود فرنگی (Pisum sativum L.)

دوره 7، شماره 24، پاییز 1396، صفحه 49-60

بهنوش رسایی؛ سعید جلالی هنرمند؛ علی رسایی؛ مجید عبدلی


153. تأثیر سرمادهی و آبشویی در رفع خواب بذر انجدان ‌رومی (Levisticum officinale KOCH)

دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 60-69

صابر افضلی گروه؛ نفیسه مهدی نژاد؛ حمیده آزاد قوجه بیگلو؛ نادر سالارنیا


154. تأثیر سالیسیلیک اسید بر پارامترهای جوانه‌زنی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) تحت تنش شوری

دوره 8، شماره 27، تابستان 1397، صفحه 48-55

علی بابایی قاقلستانی؛ محمد تقی آل ابراهیم؛ رویا راثی زاده؛ مهدی نوکانی


157. اثر نیترات پتاسیم (KNo3) بر جوانه زنی و برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی ناخنک (Astragalus hamosus) در محیط کشت MS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398

آزاده بخشنده فرج پور؛ رضا دهقانی بیدگلی؛ سید علی حسینی تفرشی


158. بررسی اثرات تنش اسمزی بر برخی از خصوصیات رشد گیاهچه‌ای در مرحله جوانه‌زنی برنج

دوره 9، شماره 30، بهار 1398، صفحه 53-62

صدیقه رمضانی شهرستانی؛ پیمان شریفی؛ علی اکبر عبادی


160. تأثیر تنش شوری بر ویژگی‌های جوانه زنی و رشد اولیه سه توده طالبی

دوره 9، شماره 32، پاییز 1398، صفحه 56-67

کریم عرب سلمانی؛ امیرهوشنگ جلالی؛ پیمان جعفری


161. تاثیر فرسودگی بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد هتروتروفیک گیاهچه ذرت

دوره 4، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 61-67

واقف عنایتی؛ عزت‌اله اسفندیاری؛ سیدمحمدحسن آل هاشم؛ علیرضا حضوری


163. تاثیر پس‌رسی و برخی خصوصیات گیاه مادری بر جوانه‌زنی و قدرت بذر ماریتیغال(Silybum marianum)

دوره 4، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 51-60

قاسم پرمون؛ علی عبادی؛ حوریه توکلی


165. تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه‌زنی و بازیابی بذر سه گونه مرتعی استان مرکزی (Salsola rigida, Kochia prostrata, Eurotia ceratoides)

دوره 4، شماره 10، بهار 1393، صفحه 66-75

معصومه سبزی؛ حمیدرضا ناصری؛ حسین آذرنیوند؛ محمد جعفری


166. بررسی اثر پیری تسریع شده بر فرآیند جوانه‌زنی و رشد گیاهچه کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo)

دوره 5، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 60-68

معصومه اسدی آقبلاغی؛ قاسم پرمون؛ هدیه مصنعی


167. ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی و دماهای کاردینال گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgar)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1392، صفحه 61-68

فاطمه رنجبر؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ نفیسه کمایستانی


168. اثر قدرت بذر بر جوانه‌زنی و رشد هتروتروفیک گندم در واکنش به شوری

دوره 2، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 60-67

علی راحمی کاریزکی؛ علی نخ‌زری مقدم؛ محبوبه پورعبدالله


169. تأثیر مدت زمان خراش دهی مکانیکی بر شکست خواب بذر (Prosopis fracta L) گیاه دارویی کهورک

دوره 5، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 71-80

خدیجه احمدی؛ طاهره کریمی؛ عاطفه شجاعیان؛ عارفه شجاعیان


170. اثر پیش‌تیمار بذر و سطوح شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی دو ژنوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.)

دوره 6، شماره 18، بهار 1395، صفحه 57-69

معصومه علیزاده؛ حمیدرضا بلوچی؛ علیرضا یدوی


172. اثر نانو پرایمینگ روی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی لوبیا در شرایط تنش شوری

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 70-80

محمد آرمین؛ رضا شبانی؛ حسین خدائی؛ متین جامی معینی


173. تأثیر بازدارندگی عصاره 5 گونه گیاه دارویی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه علف‌هرز سلمه‌تره

دوره 6، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 72-79

معصومه اسدی گاکیه؛ علی بابایی قاقلستانی؛ فاطمه پور پیله‌ور


174. تأثیر کاربرد اسید سالیسلیک بر جوانه‌زنی گندم بهاره (Triticum aestivum L.) تحت تنش خشکی

دوره 7، شماره 22، بهار 1396، صفحه 65-76

اصغر گنجه؛ علی عبادی؛ سدابه جهانبخش؛ قاسم پرمون