دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، تابستان 1393، صفحه 1-78 
6. تعیین رطوبت بذر برخی از گیاهان زراعی بدون آسیاب کردن

صفحه 45-50

علیرضا نه ‏بندانی؛ ریحانه ربانی محمدیه؛ سیده مرضیه حسینی؛ فاطمه خیرآبادی؛ فرشید قادری‏ فر


8. مدل‌سازی واکنش سبز‌شدن ارقام گندم به دما در شرایط مزرعه

صفحه 61-70

محمدحسن پناهی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ مهدی کلاته عربی؛ علیرضا نه‌بندانی