دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، تابستان 1396 
4. بررسی روش‌های مختلف شکستن خواب بذر شاهتره (Fumaria parviflora Lam.)

صفحه 30-40

مریم فرخی؛ سید محسن نبوی کلات؛ راحله رهباریان