دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، بهار 1397، صفحه 1-87 
5. تاثیر تیمار سرمایی و شیمیایی بر شکست خواب بذر پنیرباد (Withania somnifera)

صفحه 47-59

ابراهیم گنجی مقدم؛ ایسن قهرمانی؛ مریم تاتاری؛ سوسن خسروبار


6. تأثیر سرمادهی و آبشویی در رفع خواب بذر انجدان ‌رومی (Levisticum officinale KOCH)

صفحه 60-69

صابر افضلی گروه؛ نفیسه مهدی نژاد؛ حمیده آزاد قوجه بیگلو؛ نادر سالارنیا