درباره نشریه

این نشریه با مجوز شماره 219937/17 مورخ 1393/06/23 دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی به صورت فصلنامه و با 4 شماره در هر سال منتشر می شود.