راهنمای نویسندگان

نویسندگان محترم لطفا دقت فرمایید در ابتدا برای ارسال مقالات در سامانه ثبت نام نموده و سپس در صفحه شخصی نویسنده پروسه ارسال مقاله جدید را پیگیری فرمایید و فرم تعهد را به همراه امضاء تمام نویسندگان محترم، به صورت اسکن در داخل سایت بارگذاری نمائید.

دستورالعمل نگارش مقاله

 

فصلنامه تخصصی تحقیقات بذر، با دعوت از صاحب نظران و متخصصین، مقالات تحقیقی و مروری در زمینه مباحث مختلف بذر را می پذیرد.

 مقاله‌هایی برای چاپ پذیرفته خواهد شد که متن کامل آن قبلاً در هیچ مجله یا نشریه‌ای منتشر نشده و نیز برای چاپ به سایر مجلات ارایه نگردیده باشد. مقالات ارسالی به زبان فارسی، ولی چکیده باید به هر دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود. در مقالاتی که دارای چند مولف هستند، ترتیب اسامی و حقوق مولفین بر عهده ارسال کننده مقاله خواهد بود. مسئولیت هر مقاله از نظر علمی بر عهده نویسنده(گان) خواهد بود. مجله در رد یا قبول و حک و اصلاح مقالات آزاد است.

مقاله تحقیقی، مقاله‌ای حاصل تحقیق و مستند به نتایج پژوهش‌های انفرادی یا جمعی می‌باشد و مقاله مروری شامل ارزیابی و نقد نوشته‌هایی است که در مجلات و کتب مختلف علمی در همان زمینه به چاپ رسیده باشد. در این نوع مقالات، نویسنده کارهای پژوهشی گذشته را جهت روشن شدن وضعیت فعلی مسئله، طرح و مورد بررسی قرار داده و بعد ارتباطات، تناقض‌ها و محدودیت‌های موجود را بیان نموده و سرانجام پیشنهادات خود را ارایه می نماید.

هر مقاله تحقیقی باید دارای عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی به زبان فارسی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، منابع، چکیده انگلیسی و واژه‌های کلیدی به زبان انگلیسی باشد و اصول زیر در آن رعایت گردد:

 

1) عنوان مقاله باید کوتاه و گویا باشد و از 15 واژه تجاوز نکند.

2) هر مقاله باید دارای یک برگ مشخصات نویسندگان مقاله  شامل نام و نام خانوادگی نویسنده(گان)، مرتبه علمی و نشانی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی، شماره تلفن و فاکس و پست الکترونیکی باشد.

3) چکیده باید محتوای مقاله را بازگو نماید و با تاکید بر روش‌ها،  نتایج و اهمیت کاربرد نتایج بوده و تمام آن در یک پاراگراف و حداکثر در 15 سطر (حداقل150 تا حداکثر 250 واژه)  نوشته شود و چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی باشد.

4) واژه‌های کلیدی در 3 تا 5 واژه و بلافاصله بعد از چکیده‌های فارسی و انگلیسی آورده شود.

5) مقدمه باید شامل طرح مسئله، سوابق کار و توجیه اهمیت تحقیق باشد و اهداف مطالعه به‌طور شفاف در انتهای مقدمه بیان شود.

6) مواد و روش‌ها شامل شیوه اجرای پژوهش، نحوه انجام سنجش‌ها، وسایل کار، طرح آماری، نحوه داده‌سازی که به‌طور مشخص و روشن بیان می‌شود.

7) نتایج و بحث شامل درج یافته‌های تحقیق، بحث مستدل (با مرجع)، نتیجه‌گیری و به صورت شکل‌ها یا نمودار‌ها، جداول و عکس بیان شود. نتایج و بحث را می‌توان با هم و یا جداگانه تدوین نمود. از تکرار ارائه داده‌ها به هر نحوه و به صورت شکل‌ها و جداول، منحنی یا نمودار (به استثنای نقشه) جلوگیری شود.

8) در صورت ضرورت، تشکر و قدردانی از موسسات و افراد در قالب "سپاسگزاری" و قبل از منابع بیان شود.

9) نوع قلم در تمامی موارد فارسی لوتوس و انگلیسیTimes New Roman، فونت عنوان مقاله 14 بولد، نام و نام خانوادگی افراد 12 بولد و آدرس نویسندگان 12، چکیده 12، تیترهای متن 14 بولد، متن‌های اصلی 12، فاصله خطوط 3/1 و فاصله از راست 3 و چپ 2 سانتی‌متر و از بالا 3 و پایین 2 سانتی‌متر در نظر گرفته شود.

10)  منابع به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسندگان و نام سازمان‌ها باشدو از ارجاع منابع با عنوان "بی نام" خودداری گردد.

11) منبع مورد استفاده ممکن است کتاب، مقاله و یا نشریه باشد. در مورد کتاب باید نام نویسنده(گان)، سال انتشار، عنوان کتاب، ناشر و محل انتشار و تعداد کل صفحات آورده  شود.

 

Sumerfield, R.T. and Roberts, E.H.1985. Grain legume crops. Mackys of Chatham. Kent. London. p 480.

Archer, T.L. and Bynm, Jr. E.D.1992. Economic injury level for the Russian wheat aphid (Hom. Aphididae) on dryland winter wheat.  J. Ecom. Entomol. 85: 985-992.

Khanna–Chopra, R., and Sinha, S.K. 1988. What limits the yield of pulses?  Plant process of plant type P68 – 278, In: Sinha, S.K., P.V. Sane, S.E. Bhargara and P.R. agrawal (eds), proceeding of  the international congress of plant physiology, society for plant physiology, society for plant physiology and Biochemistry, New Delhi, India.

Bande-Hagh, A., Toorchi, M., Mohammadi, A., Chaparzadeh, N., Salekdeh G.H. and Kazemnia,H. 2008. Growth and osmotic adjustment of canola genotypes in response to salinity. J. Food Agric. Environ. 6(2):201-208.

Akramghaderi, F., Kamkar,B. and Soltani, A. 2008. Seed Science and Technolog. Press. Jahaddaneshgahi Mashad. p 512.

Ashraf, M. and Foolad, M.R. 2007. Roles of glycine betaine and proline in improving plant abiotic stress resistance. Environ.  Exp. Botany. 59: 206–216.

 

13) اگر منبع نشریه چاپ شده با نام یک موسسه است، باید شامل نام موسسه، سال انتشار، عنوان نشریه و محل انتشار باشد.

14) برای ارجاع به منابع در متن تنها نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع به زبان انگلیسی نوشته شود.اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، فقط به ذکر نام خانوادگی نویسنده اول و سپسet al.,"".

15) فهرست نویسی منابع: مشخصات تمام منابع استفاده شده درمتن شامل منابع فارسی و غیرفارسی به انگلیسی ترجمه شوند و دقیقاً براساس فرمت مجله نوشته شوند. سال انتشار تمام منابع بر حسب سال میلادی نوشته شود.

 16)همه منابع مندرج در فهرست منابع، قبلاً در مقدمه و مواد و روش ها به عنوان سابقه تحقیق با ذکر نتایج مرور شده باشد تا در بحث مستدل و نتیجه گیری، امکان استناد به آنها فراهم شود.

17) از به کار بردن کلمات خارجی غیر از اسامی علمی در متن خودداری و در صورت نبودن معادل فارسی فراگیر، آنها را به فارسی نوشته و اصل کلمه با ذکر شماره‌های بدون پرانتز در قسمت بالا و در سمت چپ کلمه، به زیرنویس در همان صفحه ارجاع داده شود.

18) اسامی علمی (جنس و گونه، گیاهان، جانوران) در تمام مقاله با حروف ایتالیک یا مورب تایپ شوند.

19) عناوین جدول‌ها در بالا و عناوین شکل‌ها در زیر آنها نوشته شود. از به کار بردن عنوان‌هایی مانند نمودار، عکس و نقشه، خودداری و آن ها با عنوان "شکل" درج شوند. همه اعداد، واحدها و مقیاس‌ها در جدول‌ها و شکل‌ها و سایر قسمت‌های مقاله باید به فارسی و بر اساس سیستم متریک باشد.

20) متن مقاله باید به صورت یک ستون، یک خط در میان و با رعایت حاشیه 5/2 سانتی‌متر از لبه‌ها، تایپ شده باشد و حداکثر در 12 صفحه به سایت مجله ارسال شود. تایپ مقالات در نرم‌افزار Word میکروسافت الزامی است.

21) نسخه اصل شکل‌ها پس از داوری اولیه به همراه مقاله اصلاح شده ارسال گردد. ممکن است برای چاپ، شکل‌ها کوچک تر شوند، بنابراین نوشته‌ها و اعداد روی شکل‌ها باید درشت و کاملاً خوانا باشد.

22) عکس ها باید دارای مقیاس باشند و در صورت اقتباس از منبع دیگر باید ذکر گردد.

23) مسئول مکاتبه هر مقاله لازم است توسط نویسندگان مقاله قبل از ارسال به این دفتر مشخص گردد. لذا هرگونه مسئولیتی در رابطه با مقاله مربوط به شخص مکاتبه کننده است.

24) دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا لازم است قبل از ارسال مقاله هماهنگی و مشاوره لازم در خصوص مقاله را با استاد راهنما حتما به عمل آورند.