اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 222
تعداد پذیرش 175
تعداد عدم پذیرش 39

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 267
تعداد مشاهده مقاله 74706
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 82876
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 30 روز
متوسط زمان داوری 6 روز
متوسط زمان پذیرش 160 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 52 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 100 روز
درصد پذیرش 79 %