اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 220
تعداد پذیرش 156
تعداد عدم پذیرش 38

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 248
تعداد مشاهده مقاله 68113
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 76999
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 30 روز
متوسط زمان داوری 6 روز
متوسط زمان پذیرش 157 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 73 روز
درصد پذیرش 71 %