درخواست جهت همکاری به عنوان داور

نشریه تحقیقات بذر از کلیه محققین و اساتید  رشته های مختلف علوم بذر جهت داوری مقالات دعوت به همکاری می نمایید.

افراد متقاضی باید حداقل  رتبه استادیار به بالا داشته باشند. جهت همکاری  با مجله به عنوان داور  از طریق ثبت نام در سایت  نام کاربری و کلمه عبور برای شما ارسال خواهدشد.